პური გულიანი თბილისობაზე
პური გულიანის ამბები, ისტორიები და მოგონებები დაუვიწყარია და სამუდამოდ იბეჭდება მეხსიერებაში

Scroll Down
ამბები

თბილისობასთან დაკავშირებით, ჩვენი გემრიელი პონჩიკების ჩამონათვალს, ბადაგის კრემით სავსე პონჩიკიც შევმატეთ.