მენიუ
საუზმე - 09:00-12:00
ლანჩი - 12:00-15:00
ბრანჩი - 11:00-15:00 კვირა
სადილი/ვახშამი - 15:00-23:00

Scroll Down